5:1
(4:1, 1:0, 0:0)
konec
6. Gornostajev (Rooba), 15. Makrov (Lahesalu), 16. Rooba (Andrejev), 18. Makrov (Kuznetsov), 30. Sibirtsev (Kerna, Kuznetsov) – 12. Todd (Cliff)
3:6
(2:2, 1:0, 0:4)
konec
3. Engelen (Pellegrims), 7. Morgan (Geerts, Gislason), 31. Geerts (Kolodzijeczyk, Swinnen) – 6. Gislason (Alengard), 15. Hedstrom, 43. Hedstrom. (Alengard), 50. Gislason (Alengard), 56. Bermann (Reyinisson, Sverrisson), 60. Hedstrom
10:6
(4:0, 2:3, 4:3)
konec
1. Babic (Filipovic, Kovacevic), 4. Vucurevic (Ogrizovic, Babic), 6. Vucurevic (Ogrizovic, Jankovic), 17. Kovacevic (Vucurevic, Bibic), 23. Babic (Kovacevic), 35. Jankovic (Vucurevic), 46. Kovacevic (Filipovic, Gabric), 51. Kovacevic, 58. Filipovic (Brkusanin, Kovacevic), 59. Vucurevic (Jankovic) – 37. Frenkel (Erlich), 38. Mazour (O. Eizenman), 40. Sherbatov (Erlich, A. Eizenman), 41. A. Eizenman (O. Eizenman, Erlich), 44. Oz (Avneri), 52. A. Eizenman (Erlich, O. Eizenman)