6:0
(4:0)
konec
  9. Diece (Rick), 12. Caio (Kozár), 15. Vnuk, 15. Everton (vla.), 22. Caio (Kozár), 32. Caio
  38. Vnuk (PLZ)